Role of the social partners in the European Semester

Report
Posodobljeno
16 Februar 2016
Objavljeno
16 Februar 2016
Formats
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15701
  Catalogue info

  Vloga socialnih partnerjev v evropskem semestru

  Authors: 
  Eurofound

  V tem poročilu je obravnavano sodelovanje glavnih socialnih partnerjev v evropskem semestru na ravni EU in nacionalni ravni v obdobju 2011–2014. Čeprav vloga socialnih partnerjev v evropskem semestru ni opredeljena v določbah evropskega ekonomskega upravljanja (tako imenovani „sveženj o ekonomskem upravljanju“), jih evropski institucionalni organi štejejo za ključne v razvoju semestra ter pozivajo k njihovemu tesnejšemu sodelovanju. V tem poročilu je ocenjeno, v kakšnem obsegu socialni partnerji sodelujejo v različnih fazah postopka evropskega semestra pri zadevah, povezanih z vprašanji zaposlovanja in socialne politike, ter kako bi bilo mogoče njihovo sodelovanje izboljšati. Hkrati je v njem obravnavana vloga Evropske komisije in nacionalnih vlad pri sporočanju priporočil za posamezno državo. V študiji so obravnavana tudi stališča socialnih partnerjev. Poročilo temelji na teoretičnih raziskavah in posameznih nacionalnih poročilih, ki jih je predložila Eurofoundova mreža evropskih korespondentov iz vseh 28 držav članic EU.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar