The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Objavljeno
19 December 2016
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  82
  Reference no.: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Catalogue no.: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16441
  Catalogue info

  Opredelitev reprezentativnosti na nacionalni, mednarodni in evropski ravni

  Author(s): 
  Eurofound

  Reprezentativnost socialnih partnerjev zagotavlja legitimnost njihovih različnih vlog v odnosih med delodajalci in delojemalci prek socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj ali sodelovanja pri oblikovanju ali izvajanju vladne politike. To poročilo vsebuje primerjavo različnih načinov opredelitve reprezentativnosti socialnih partnerjev na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Iz poročila je razvidno, da ima reprezentativnost v 28 državah članicah in na Norveškem različen pomen, pri čemer je za večino držav značilna kombinacija pravne skladnosti in medsebojnega priznavanja. V poročilu je na podlagi informacij, ki so jih zagotovili korespondenti v 28 državah članicah EU in na Norveškem, analizirana opredelitev reprezentativnosti na nacionalni ravni s preučitvijo ključnih elementov, kot so volilni uspeh, moč organizacije z vidika članstva in pogajalska zmožnost. V zadnjem delu je obravnavana metodologija, ki jo je Eurofound uporabil za oceno reprezentativnosti po letu 1996, zastavljeno pa je tudi vprašanje, ali bi bilo treba ta pristop po desetih letih uporabe izpopolniti ali spremeniti.

  Available for download in 22 languages

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar