Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Objavljeno
6 September 2016
pdf
Oblike
Executive summary in 21 languages
Prenesi

Povzetek

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  76
  Referenčna št.: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Kataloška št.: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Sporazumi v obojestransko korist: Inovativni ukrepi na ravni podjetja, doseženi s socialnim dialogom

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Dobro delujoči socialni dialog je ključni dejavnik uspešnega oblikovanja in izvajanja reform, potrebnih za povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva in ustvarjanja številnejših delovnih mest. Uravnoveša interese zaposlenih in delodajalcev ter prispeva h gospodarski konkurenčnosti in socialni koheziji. Povezava med socialnim dialogom in storilnostjo je bila predmet številnih raziskav, zlasti od pojava gospodarske krize leta 2008. V nekaterih državah so decentralizirana pogajanja del usklajenega sistema, medtem ko v drugih še vedno ni ključnih vidikov usklajenega socialnega dialoga, kot je zastopanje delavcev v podjetju. V poročilu so opredeljeni načini, kako so vodstvo, delavci in njihovi predstavniki dosegli skupno rešitev skupnih težav. Vsebuje tudi predstavitev posebej inovativnih pristopov, ki so bili uvedeni s socialnim dialogom kot odziv na nove izzive, povezane z delovnimi mesti.

  Na voljo za prenos v 21 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar