Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

Report
Objavljeno
13 April 2016
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi
Avtor(-ji): 
Riso, Sara

Povzetek

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-Read more

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-up support measures for young job-seekers. However, these measures vary considerably in terms of their content, delivery and aims. This report provides an overview of the current start-up support measures targeted at young people, as well as other more general measures that have relevance for them. It also reviews evaluations of the impact of selected start-up support measures. In doing so, it highlights some of the key methodological issues and limitations of the evaluation exercise. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  80
  Referenčna št.: 
  EF1609
  ISBN: 
  978-92-897-1422-8
  Kataloška št.: 
  TJ-02-16-243-EN-C
  DOI: 
  10.2806/075998
  Catalogue info

  Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

  Avtor(-ji): 
  Riso, Sara

  Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16091
  Catalogue info

  Začetna podpora za mlade v EU: od izvajanja do ocenjevanja

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Glede na visoko brezposelnost mladih oblikovalci politike namenjajo več pozornosti spodbujanju mladih, naj ustanovijo svoje podjetje, s čimer naj bi bil njihov vstop na trg dela lažji. Kot del jamstva za mlade, ki je začelo delovati leta 2013, je več držav članic uvedlo ukrepe začetne podpore za mlade iskalce zaposlitve. Ti ukrepi se po vsebini, rezultatih in ciljih močno razlikujejo. V tem poročilu je podan pregled sedanjih ukrepov začetne podpore, namenjenih mladim, in drugih splošnejših ukrepov, pomembnih za mlade. Pregledane so tudi ocene učinka izbranih ukrepov začetne podpore. Ob tem je opozorjeno na nekatera ključna metodološka vprašanja in omejitve ocenjevanja.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar