Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Posodobljeno
14 December 2016
Objavljeno
14 December 2016
Formats
Executive summary in 21 languages

PDF

Povzetek

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16461
  Catalogue info

  Pristopi k vključevanju beguncev in prosilcev za azil na trg dela

  Authors: 
  Eurofound

  V tem poročilu so opisane obstoječe raziskave o vključevanju beguncev in prosilcev za azil na trg dela kot odziv na begunsko krizo. V njem so predstavljene posodobljene informacije o zakonodaji in praktičnih rešitvah v prvi polovici leta 2016, proučuje se vključevanje prosilcev za azil in begunce na trg dela ob upoštevanju širših dejavnikov pri njihovem sprejemanju in zagotavljanju podpore zanje, obravnava pa se tudi vloga socialnih partnerjev. Po ugotovitvah študije si najbolj obremenjene države močno prizadevajo, da bi se lahko prosilci za azil lažje in hitreje vključili na njihov trg dela. V nekaterih državah so socialni partnerji dejavno sodelovali pri oblikovanju učinkovitejših politik vključevanja na trg dela in sprožili nekaj obetavnih pobud. Toda nenadni in velik pritok prosilcev za azil je prinesel veliko izzivov in šele v prihodnosti bo znano, kako jih je mogoče premagati.

  Available in 21 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar