Exploring the diversity of NEETs

Report
Objavljeno
4 Julij 2016
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the econRead more

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  72
  Referenčna št.: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Kataloška št.: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16021
  Catalogue info

  Raziskovanje raznolikosti populacije NEET

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Od leta 2010 se koncept NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) v 28 državah članicah Evropske unije na splošno uporablja kot orodje za pridobivanje podatkov za politike, usmerjene v mlade. Čeprav koristno dopolnjuje bolj tradicionalne kazalnike, ki se uporabljajo za razumevanje ekonomske in socialne ranljivosti mladih in njihove udeležbe na trgu dela, je bil pogosto kritično ocenjen zaradi raznolikosti populacije, ki jo zajema. V tem poročilu je obravnavana raznolikost populacije NEET in predlagana njena razčlenitev na sedem podskupin na podlagi sistematično zbranih podatkov za raziskavo delovne sile EU. Poročilo na podlagi analize podatkov za vsako od teh podskupin zagotavlja sodoben pregled sestave populacije NEET na ravni EU-28 in posameznih držav članic. Te informacije naj bi oblikovalcem politike pomagale zagotoviti bolj ciljno usmerjene ukrepe, s katerimi naj bi se mladim olajšala vključitev v svet dela in usposabljanje.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar