Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Objavljeno
9 September 2016
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. RRead more

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  88
  Reference no.: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Catalogue no.: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16291
  Catalogue info

  Podaljšanje poklicnega življenja s programi prožnega upokojevanja: delna upokojitev

  Author(s): 
  Eurofound

  Številne države članice EU so izvedle reforme za izboljšanje vzdržnosti pokojninskih sistemov. Vendar je vpliv, ki ga imata odvračanje od predčasne upokojitve in zvišanje upokojitvene starosti na dejansko upokojitveno starost, omejen, saj številni niso sposobni ali motivirani za delo do upokojitvene starosti. Skrajšanje delovnega časa je eden od pristopov, ki omogoča, da ljudje delajo dlje, kot bi sicer lahko, če bi še naprej delali s polnim delovnim časom. Vendar je izguba dohodka ovira za zmanjšanje števila delovnih ur. Programi delne upokojitve to oviro rešujejo tako, da del izgube dohodka nadomestijo z delno pokojnino ali prejemki. To poročilo raziskuje, kako lahko programi delne upokojitve prispevajo k vzdržnim in ustreznejšim pokojninskim sistemom s tem, ko ljudem omogočajo, da si podaljšajo poklicno življenje, in jih k temu spodbujajo. V njem so opredeljeni zadevni programi na nacionalni in sektorski ravni v EU in na Norveškem, preučene so njihove značilnosti in ocenjen njihov vpliv na podaljšanje poklicnega življenja.

  Available for download in 22 languages

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar