The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Objavljeno
11 Oktober 2016
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almosRead more

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps.  An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  106
  Referenčna št.: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Kataloška št.: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16381
  Catalogue info

  Razlika v stopnji zaposlenosti med spoloma: izzivi in rešitve

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Udeležba žensk na trgu dela v Evropski uniji se je v zadnjih desetletjih povečala, pri čemer je leta 2014 presegla 70 %. V zadevnem letu so ženske pomenile skoraj 46 % delovno aktivnega prebivalstva na trgu dela EU. Kljub temu so stopnje zaposlenosti in udeležbe žensk v skoraj vseh državah članicah še vedno nižje od zadevnih stopenj za moške. Spodbujanje večje udeležbe žensk je ključno za izpolnitev cilja iz strategije Evropa 2020, tj. do leta 2020 doseči najmanj 75‑odstotno splošno stopnjo zaposlenosti. V tem poročilu se preučujejo glavne značilnosti in posledice razlik med spoloma pri udeležbi na trgu dela. Ugotovljeno je, da so leta 2013 skupni stroški nižje stopnje zaposlenosti žensk znašali 370 milijard EUR, kar ustreza 2,8 % BDP EU. V poročilu so obravnavane tudi politike in ukrepi za spodbujanje udeležbe žensk na trgu dela, ki bi bili lahko bistveni za odpravo razlik med spoloma.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar