Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Posodobljeno
18 Avgust 2016
Objavljeno
4 Avgust 2016
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to pubRead more

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

Read less

Formats

 • Report

  Number of pages: 
  114
  Reference no.: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Catalogue no.: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Formats

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16041
  Catalogue info

  Neustrezne bivanjske razmere v Evropi: stroški in posledice

  Author(s): 
  Eurofound

  Cilj tega poročila je izboljšati razumevanje dejanskih stroškov neustreznih bivanjskih razmer za države članice EU ter predlagati pobude politike, ki bi lahko pomagale odpraviti socialne in finančne posledice teh razmer. Celotni učinek slabih bivanjskih razmer je običajno viden šele na dolgi rok, prihranki na področju javno financiranih storitev, gospodarstva in družbe, ki jih lahko zagotovijo naložbe v kakovostno nastanitev, pa niso vedno očitni. Čeprav so stanovanjske politike v pristojnosti nacionalnih vlad, se številne države članice srečujejo s podobnimi izzivi na tem področju. V nekaterih državah članicah so se s projekti, ki so namenjeni izboljšanju neustreznih bivanjskih razmer, pridobile dragocene praktične izkušnje, ki si jih je koristno izmenjati; to poročilo vsebuje osem takih študij primerov iz več evropskih držav. Čeprav bi bilo izboljšanje slabih bivanjskih razmer drago, je iz poročila razvidno, da bi se lahko stroški precej hitro povrnili s prihranki na področju številnih javno subvencioniranih ali financiranih storitev.

  Available for download in 22 languages

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar