Industrial relations and social dialogue

The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Objavljeno
19 December 2016
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  82
  Referenčna št.: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Kataloška št.: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info
 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16441
  Catalogue info

  Opredelitev reprezentativnosti na nacionalni, mednarodni in evropski ravni

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Reprezentativnost socialnih partnerjev zagotavlja legitimnost njihovih različnih vlog v odnosih med delodajalci in delojemalci prek socialnega dialoga, kolektivnih pogajanj ali sodelovanja pri oblikovanju ali izvajanju vladne politike. To poročilo vsebuje primerjavo različnih načinov opredelitve reprezentativnosti socialnih partnerjev na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. Iz poročila je razvidno, da ima reprezentativnost v 28 državah članicah in na Norveškem različen pomen, pri čemer je za večino držav značilna kombinacija pravne skladnosti in medsebojnega priznavanja. V poročilu je na podlagi informacij, ki so jih zagotovili korespondenti v 28 državah članicah EU in na Norveškem, analizirana opredelitev reprezentativnosti na nacionalni ravni s preučitvijo ključnih elementov, kot so volilni uspeh, moč organizacije z vidika članstva in pogajalska zmožnost. V zadnjem delu je obravnavana metodologija, ki jo je Eurofound uporabil za oceno reprezentativnosti po letu 1996, zastavljeno pa je tudi vprašanje, ali bi bilo treba ta pristop po desetih letih uporabe izpopolniti ali spremeniti.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar