New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Objavljeno
21 November 2016
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi
Avtor(-ji): 
Mandl, Irene

Povzetek

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  40
  Referenčna št.: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Kataloška št.: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Avtor(-ji): 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16431
  Catalogue info

  Nove oblike zaposlitev: razvoj možnosti strateške delitve zaposlenih

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Čeprav na evropskih trgih delovne sile še vedno prevladujejo standardni načini zaposlovanja, se pojavlja tudi vse več novih oblik zaposlitev z različnimi vplivi na delovne pogoje. Ta študija preučuje strateško delitev zaposlenih, obliko zaposlitve za podjetja, ki imajo specifične potrebe po človeških virih, ki se sicer pojavljajo pogosto, vendar ne upravičujejo stalnih delovnih mest s polnim delovnim časom. Taka podjetja lahko najamejo enega ali več delavcev za posamezne naloge, pri tem pa si delijo njihove spretnosti, znanja in čas. Podjetja si do skupnih delavcev delijo odgovornost, da jim zagotovijo „enako plačo in enako obravnavo“ kot ostalim redno zaposlenim delavcem. Čeprav lahko ta oblika zaposlitve prinese koristi za podjetja in tudi delavce, še ni splošno znana in se uporablja le v zanemarljivem številu. V tem poročilu so obravnavani predpogoji za nadaljnje širjenje strateške delitve zaposlenih ter njeni učinki na delodajalce in delojemalce.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar