Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Posodobljeno
29 Oktober 2019
Objavljeno
17 November 2016
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work aRead more

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  162
  Referenčna št.: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Kataloška št.: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16341
  Catalogue info

  Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah – Pregledno poročilo

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) temelji na izkušnjah, pridobljenih s prejšnjimi petimi raziskavami, ki prikazujejo obširno sliko Evrope na delovnem mestu po državah, poklicih, sektorjih ter starostnih skupinah. Cilj prednostnih nalog politike zaposlovanja EU je podaljšati delovno aktivnost, povečati udeležbo žensk, razviti produktivnost ter inovacije in se prilagoditi digitalnim izzivom. Uspeh teh politik je odvisen ne samo od sprememb na zunanjem trgu dela, temveč tudi od razvoja dobrih delovnih pogojev ter kakovosti delovnih mest. Ugotovitve evropske raziskave o delovnih razmerah opozarjajo na vrsto in obseg ukrepov, ki bi jih lahko pripravili politični akterji za reševanje sedanjih izzivov v Evropi. Analiza raziskuje ugotovitve z uporabo sedmih indeksov kakovosti delovnih mest – fizično okolje, intenzivnost dela, kakovost delovnega časa, socialno okolje, veščine in neodvisnost, možnosti in zaslužki – ter razvrsti delavce v pet tipičnih profilov kakovosti delovnih mest. Na osnovi osebnih razgovorov s 43 850 delavci v 35 evropskih državah poskuša šesta evropska raziskava o delovnih razmerah zajeti različne razsežnosti dela v Evropi danes.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 Oktober 2019
   Avtor(-ji)
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Referenčna št.
   WPEF19059
  • Combining data from different surveys in analysis: Compatibility of the 2013 European Company Survey and the 2015 European Working Conditions Survey
   Working paper
   15 December 2017
   Avtor(-ji)
   Referenčna št.
   WPEF17036

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar