Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Objavljeno
28 November 2017
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. 

 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17231
  Catalogue info

  Domovi za starejše Evropejce: ponudniki javnih, pridobitnih in nepridobitnih storitev

  Authors: 
  Eurofound

  To poročilo vsebuje pregled tega, kako sta se javna in zasebna (tako pridobitna kot nepridobitna) ponudba domov za starejše občane spremenili v zadnjem desetletju. Čeprav sta se velikost in lastništvo domov za starejše občane znatno spremenila, ni nobenih usklajenih podatkov za celotno EU, razčlenjenih glede na vrsto lastništva in/ali gospodarski namen ponudnikov storitev. V poročilu so združeni razpoložljivi podatki, vsebuje pa tudi informacije iz študij, ocen in raziskav o razlikah v dostopnosti, kakovosti in učinkovitosti storitev, ki jih zagotavljajo javni in zasebni domovi za starejše občane. Informacije so bile zbrane predvsem na podlagi pregleda literature in s pomočjo mreže evropskih korespondentov fundacije Eurofound, ki so predložili podatke nacionalnih statističnih uradov in študij.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar