Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

Report
Objavljeno
27 Januar 2017
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private provideRead more

In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers. What are the consequences of higher private sector involvement for the quality, accessibility and efficiency of services? This report examines the role and contribution of private provision of hospital services in the European Union. It maps the extent of private provision across Europe, examines the drivers for increased private provision, describes how it takes place, and presents the views of different stakeholders. The report also analyses the implications of private provision for the public sector and for the efficiency, accessibility and quality of the services delivered. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  72
  Referenčna št.: 
  EF1653
  ISBN: 
  ISBN 978-92-897-1565-2
  Kataloška št.: 
  TJ-07-16-076-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96428
  Catalogue info

  Delivering hospital services: A greater role for the private sector?

  In the past 10 years there has been a substantial increase in the number of for-profit private hospitals, while the number of public hospitals decreases. This has been heightened by the recent economic and financial crisis where hospital closures have created new opportunities for private providers.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16531
  Catalogue info

  Zagotavljanje bolnišničnih storitev: večja vloga zasebnega sektorja?

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  V zadnjih desetih letih se srečujemo z znatnim povečanjem števila pridobitnih zasebnih bolnišnic, medtem ko se število javnih bolnišnic zmanjšuje. Pojav je pospešila nedavna gospodarska in finančna kriza, saj so se z zaprtjem bolnišnic ustvarile nove priložnosti za zasebne ponudnike. Kakšne so posledice večje vpletenosti zasebnega sektorja na kakovost, dostopnost in učinkovitost storitev? V poročilu sta obravnavana vloga in prispevek zasebne ponudbe bolnišničnih storitev v Evropski uniji. Poročilo ponuja pregled obsega zasebne ponudbe širom Evrope, proučuje dejavnike za povečanje zasebne ponudbe, opisuje, kako ta poteka, in predstavlja stališča različnih zainteresiranih strani. V njem so tudi analizirane posledice zasebne ponudbe na javni sektor ter učinkovitost, dostopnost in kakovost zagotovljenih storitev.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar