Employment effects of reduced non-wage labour costs

Report
Objavljeno
30 Januar 2017
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States. This repRead more

Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States. This report reviews the effectiveness of measures designed to reduce the employer part of the tax wedge in an effort to stimulate positive labour market outcomes. It provides an overview of the reforms adopted since 2008 across the EU Member States to stimulate labour demand, focusing on policies aimed at reducing the cost of labour for employers. It analyses the effectiveness of shifts in employer social security contributions, employer payroll taxes and functionally equivalent employer incentives as employment-generating policy interventions. The findings show mixed evidence of positive employment effects from relevant policy reforms but suggest that measures targeted at specific groups of workers are more likely to be successful. 

See also Report Annexes 1-7

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  70
  Referenčna št.: 
  EF1648
  ISBN: 
  978-92-897-1560-7
  Kataloška št.: 
  TJ-01-16-965-EN-N
  DOI: 
  10.2806/074541
  Catalogue info

  Employment effects of reduced non-wage labour costs

  Reducing labour taxes or offering incentives to hire new workers could motivate employers to either retain staff who might otherwise have been let go or to create new jobs. Since the onset of the financial crisis in 2008, both types of measure have been deployed in many EU Member States.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16481
  Catalogue info

  Zmanjšani stroški delodajalcev za delo, ki ne spadajo v plačo, in njihov učinek na zaposlovanje

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Z zmanjševanjem davkov na delo ali zagotavljanjem spodbud za zaposlovanje novih delavcev bi lahko spodbudili delodajalce, da obdržijo zaposlene, ki bi jih sicer morda odpustili, ali ustvarijo nova delovna mesta. Od začetka finančne krize leta 2008 so v številnih državah članicah EU izvajali obe vrsti ukrepov. To poročilo je pregled učinkovitosti teh ukrepov, ki so bili zasnovani, da bi zmanjšali davčno obremenitev delodajalcev in tako pozitivno vplivali na trg dela. Vsebuje pregled reform, ki so bile sprejete od leta 2008 v državah članicah EU, da bi spodbujale povpraševanje po delu, in so bile osredotočene na politike, ki so zmanjševale stroške dela za delodajalce. Analizira učinkovitost sprememb v zvezi s prispevki delodajalcev za socialno varnost, davki delodajalcev na izplačane plače in funkcionalno enakovrednimi spodbudami za delodajalce kot političnih ukrepov za ustvarjanje delovnih mest. Izsledki kažejo mešane pozitivne učinke na zaposlovanje, ki jih imajo ustrezne politične reforme, obenem pa tudi, da so ukrepi, ki so usmerjeni na določene skupine delavcev, uspešnejši.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar