Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

Report
Objavljeno
4 Julij 2017
pdf
Formats and languages
 • Prenesi
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of jobRead more

This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK. It tracks the transitions of their working age populations into and out of inactivity, unemployment and employment (in five wage categories). The study seeks to better understand what happened to workers who lost their jobs during the recession, beyond the headline unemployment statistics. Did they find other work and, if so, was it better or worse paid? Were opportunities for upward occupational mobility affected by the crisis? The findings show that the countries studied fall into three distinct categories based on the degree of occupational mobility characterising their economies. 

Read less

Formats and languages

 • Prenesi
 • Poročilo

  Referenčna št.: 
  EF1714
  ISBN: 
  978-92-897-1592-8
  Kataloška št.: 
  TJ-01-17-564-EN-N
  DOI: 
  10.2806/145355
  Catalogue info

  Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the Great Recession

  This study investigates employment and occupational mobility in Europe before and after the 2008 financial crisis, with the aim of linking individual-level employment transitions to the broad labour market developments during the crisis, such as the surge in unemployment and the phenomenon of job polarisation. The analysis compares six European countries that represent different institutional clusters – France, Italy, Poland, Spain, Sweden and the UK.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF17141
  Catalogue info

  Prehodi med zaposlitvenimi statusi in poklicna mobilnost v Evropi: Učinek velike recesije

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Ta študija preučuje zaposlitveno in poklicno mobilnost v Evropi pred finančno krizo leta 2008 in po njej s ciljem, da bi povezali prehode med zaposlitvenimi statusi na ravni posameznika s širšim razvojem trga dela v času krize, kot je nenadno povečanje brezposelnosti ali pojav polarizacije delovnih mest. Z analizo se primerja šest evropskih držav, ki predstavljajo različne institucionalne grozde – Francijo, Italijo, Poljsko, Španijo, Švedsko in Združeno kraljestvo. Študija proučuje prehode delovno sposobnega prebivalstva teh držav v neaktivnost, brezposelnost in zaposlenost ter iz njih (v petih plačnih kategorijah). Prizadeva si bolje razumeti, kaj se je zgodilo z delavci, ki so izgubili delovno mesto med recesijo, in preseči klišejsko statistiko o brezposelnosti. Ali so našli drugo delo in če so ga, ali je boljše ali slabše plačano? Ali je kriza vplivala na priložnosti za poklicno mobilnost navzgor? Ugotovitve kažejo, da se lahko preučevane države razvrstijo v tri ločene kategorije glede na stopnjo poklicne mobilnosti, ki je značilna za njihovo gospodarstvo.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar