Estimating labour market slack in the European Union

Report
Objavljeno
18 Julij 2017
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  56
  Reference No: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Catalogue: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17111
  Catalogue info

  Ocena stagnacije trga dela v Evropski uniji

  Authors: 
  Eurofound

  Stagnacija trga dela je vrzel med obsegom dela, ki si ga delavci želijo, in dejansko razpoložljivim obsegom dela. Najpomembnejši kazalnik stagnacije delovne sile je stopnja brezposelnosti, vendar se pri osredotočanju na samo ta dejavnik ne upoštevajo štiri petine prebivalcev brez zaposlitve, ki so neaktivni in ne brezposelni. Veliko ljudi iz te skupine je na nek način povezanih s trgom dela – želijo se zaposliti, iščejo zaposlitev ali so na voljo za delo. Poleg tega si veliko delavcev s krajšim delovnim časom želi zaposlitve z daljšim delovnim časom. Cilj tega poročila je oblikovati bolj diferencirano oceno stagnacije delovne sile na podlagi podatkov iz ankete o delovni sili v EU, ki omogoča opredelitev in določitev števila oseb, ki neprostovoljno delajo za krajši delovni čas, in neaktivnih oseb, ki so na nek način povezane s trgom dela. Po oceni avtorjev poročila se je leta 2015 približno 50 milijonov oseb uvrščalo v širšo kategorijo stagnacije delovne sile, stagnacija delovne sile pa se je po okrevanju zmanjševala počasneje od brezposelnosti.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar