Exploring self-employment in the European Union

Report
Posodobljeno
21 September 2017
Objavljeno
21 September 2017
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights. An executive summary is available - see Related content.

Related working paper

Classifying self-employment and creating an empirical typology (wpef17002 - 2/11/2017)

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1718
  ISBN: 
  978-92-897-1598-0
  Catalogue: 
  TJ-01-17-770-EN-N
  DOI: 
  10.2806/651917
  Catalogue info

  Exploring self-employment in the European Union

  In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17181
  Catalogue info

  Študija samozaposlovanja v Evropski uniji

  Authors: 
  Eurofound

  V hitro spreminjajočem se svetu dela tradicionalna delitev na zaposlene in samozaposlene sedaj več ne zadostuje za odražanje velike raznolikosti samozaposlenih delavcev v Evropi. V tem poročilu je opredeljenih pet kategorij samozaposlenih na podlagi kazalnikov, kot so odnos do samozaposlitve, višina dohodka, zdravje in dobro počutje, ki se v tej zelo pisani skupini močno razlikujejo. Analiza, ki temelji na podatkih iz šeste evropske raziskave o delovnih razmerah in raziskave delovne sile Evropske unije (EU-LFS), je pokazala, da ima večina samozaposlenih delavcev visoko raven kakovosti delovnega mesta. Vendar obstajajo pomisleki v zvezi s tako imenovanimi ekonomsko odvisnimi delavci: čeprav so razvrščeni kot samozaposleni, nimajo avtonomije, ki jo samozaposlenost običajno zagotavlja, in socialne zaščite, ki jo zagotavlja redna zaposlitev. V poročilu je podrobno opisan pristop politike 28 držav članic EU k temu „mešanemu“ zaposlitvenemu statusu ter posledice tega za oblikovalce politike, zlasti v zvezi z nedavno predstavitvijo evropskega stebra socialnih pravic.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar