Quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Posodobljeno
12 Julij 2018
Objavljeno
23 Januar 2018
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

 • Full report

  Number of Pages: 
  122
  Reference No: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Catalogue: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17331
  Catalogue info

  Evropska raziskava o kakovosti življenja iz leta 2016

  Authors: 
  Eurofound

  V zadnjem četrtletju leta 2016 je bilo anketiranih skoraj 37 000 ljudi iz 33 evropskih držav (28 držav članic EU in 5 držav kandidatk) v okviru četrte evropske raziskave o kakovosti življenja. To celostno poročilo prikazuje ugotovitve za države članice EU. Za vpogled v gibanja in kakovost življenja v spreminjajoči se družbeni in gospodarski sliki evropskih družb so se v poročilu uporabile informacije iz prejšnjih raziskav in drugih raziskavanj. Deset let po svetovni gospodarski krizi raziskava proučuje širšo blaginjo in kakovost življenja, s proučevanjem kakovosti družbe in javnih storitev. Ugotovitve kažejo, da v številnih pogledih še vedno obstajajo očitne razlike med državami, čeprav so razlike drugače razporejene. Vsaka država članica kaže prednosti v določenih vidikih blaginje, vendar so v določenih družbah, bolj kot v drugih, še vedno močno prisotne številne pomanjkljivosti; v vseh državah pa so še vedno prisotne pomembne družbene neenakosti.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • European Quality of Life Survey 2016: Quality Assessment
   Working paper
   12 Julij 2018
   Authors
   de Jong, Julie; Cibelli Hibben, Kristen
   Reference No
   WPEF18059
   Observatory
   EurLIFE
  • European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report
   Working paper
   08 Marec 2018
   Authors
   Kantar Public
   Reference No
   WPEF18016
   Observatory
   EurLIFE

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar