Living conditions and quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Posodobljeno
12 Julij 2018
Objavljeno
23 Januar 2018
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from prevRead more

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  122
  Referenčna št.: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Kataloška št.: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF17331
  Catalogue info

  Evropska raziskava o kakovosti življenja iz leta 2016

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  V zadnjem četrtletju leta 2016 je bilo anketiranih skoraj 37 000 ljudi iz 33 evropskih držav (28 držav članic EU in 5 držav kandidatk) v okviru četrte evropske raziskave o kakovosti življenja. To celostno poročilo prikazuje ugotovitve za države članice EU. Za vpogled v gibanja in kakovost življenja v spreminjajoči se družbeni in gospodarski sliki evropskih družb so se v poročilu uporabile informacije iz prejšnjih raziskav in drugih raziskavanj. Deset let po svetovni gospodarski krizi raziskava proučuje širšo blaginjo in kakovost življenja, s proučevanjem kakovosti družbe in javnih storitev. Ugotovitve kažejo, da v številnih pogledih še vedno obstajajo očitne razlike med državami, čeprav so razlike drugače razporejene. Vsaka država članica kaže prednosti v določenih vidikih blaginje, vendar so v določenih družbah, bolj kot v drugih, še vedno močno prisotne številne pomanjkljivosti; v vseh državah pa so še vedno prisotne pomembne družbene neenakosti.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
 • Working papers

  Related working papers

  • European Quality of Life Survey 2016: Quality Assessment
   Working paper
   12 Julij 2018
   Avtor(-ji)
   de Jong, Julie; Cibelli Hibben, Kristen
   Referenčna št.
   WPEF18059
   Observatory
   EurLIFE
  • European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report
   Working paper
   8 Marec 2018
   Avtor(-ji)
   Kantar Public
   Referenčna št.
   WPEF18016
   Observatory
   EurLIFE

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar