Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Objavljeno
24 Februar 2017
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  40
  Referenčna št.: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Kataloška št.: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16651
  Catalogue info

  Vključenost socialnih partnerjev v evropski semester: posodobitev za leto 2016

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  To poročilo vsebuje nove podatke o vlogi nacionalnih socialnih partnerjev v postopku evropskega semestra v obdobju 2015–2016 ter opisuje glavne razvojne dogodke in spremembe v primerjavi z Eurofoundovo prejšnjo raziskavo o njihovi vključenosti v obdobju 2011–2014. Proučuje, kako so socialni partnerji vključeni v pripravo nacionalnih reformnih programov ter do kolikšne mere se jim prisluhne in upošteva njihovo mnenje v zvezi s socialno in delovno politiko. Na splošno vključevanje socialnih partnerjev v večini držav članic poteka razmeroma gladko. Nekaj napredka lahko opazimo v številu držav članic, v katerih je prišlo do izboljšav, in v postopkih, uporabljenih za vključevanje socialnih partnerjev. Toda še vedno so precejšnje razlike v praksah, kakovosti in učinkovitosti vključevanja socialnih partnerjev v postopek evropskega semestra.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar