Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Objavljeno
14 December 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Poročilo

  Število strani: 
  94
  Referenčna št.: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Kataloška št.: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF17291
  Catalogue info

  Dolgotrajno brezposelni mladi: značilnosti in odzivi politike

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Medtem ko se je trg dela mladih od leta 2014 občutno izboljšal, je nedavna gospodarska kriza za seboj pustila veliko skupino dolgotrajno brezposelnih mladih, ki zajema skoraj tretjino brezposelnih mladih. To poročilo vsebuje posodobljen profil trga dela mladih v letu 2016 in opisuje gibanja zadnjih desetih let. Proučuje dejavnike dolgotrajne brezposelnosti na socialno-demografski in makroekonomski ravni. Ponuja tudi dokaze o resnih posledicah dolgotrajne brezposelnosti za mlade, zlasti negativni učinek na zaslužek in poklic ter na številne dimenzije blaginje mladih ljudi. Poročilo se zaključi z razpravo o izbranih političnih ukrepih, ki jih je nedavno izvajalo deset držav članic, za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti mladih ali njihovo ponovno vključevanje na trg dela ali v izobraževanje.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar