Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

Report
Objavljeno
26 Junij 2017
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. NewerRead more

In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality. It finds that occupations have their own effect on wage inequality as well as mediating other factors such as human capital and social class. It also finds that occupational dynamics did not drive wage inequality developments in the last decade, a period of intense structural change in European labour markets. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  90
  Referenčna št.: 
  EF1710
  ISBN: 
  978-92-897-1580-5
  Kataloška št.: 
  TJ-AN-17-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/332137
  Catalogue info

  Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017

  In 2016, somewhat later than in other developed economies, the EU recovered all the net employment losses sustained since the global financial crisis. Employment growth since 2013 has been only modestly skewed towards well-paid jobs; growth has been robust in low-paid and mid-paid jobs too. Newer jobs are increasingly likely to be full time rather than part time. Part 1 of this sixth annual European Jobs Monitor report takes a detailed look at shifts in employment at Member State and EU levels from 2011 Q2 to 2016 Q2. Part 2 examines the role that occupations play in structuring European wage inequality.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF17101
  Catalogue info

  Poklicne spremembe in dohodkovna neenakost: Evropski center za spremljanje delovnih mest 2017

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  V letu 2016, nekoliko kasneje kot v drugih razvitih gospodarstvih, so bila v EU obnovljena vsa neto delovna mesta, ki so bila izgubljena s svetovno finančno krizo. Rast zaposlovanja od leta 2013 je bila le rahlo nagnjena v prid dobro plačanim delovnim mestom; rast je bila stabilna tudi med nizko in srednje plačanimi delovnimi mesti. Vse več novejših delovnih mest je s polnim delovnim časom kot s skrajšanim delovnim časom. V prvem delu tega šestega letnega poročila Evropskega centra za spremljanje delovnih mest so podrobneje obravnavane spremembe zaposlenosti na ravni posameznih držav članic in EU od drugega četrtletja 2011 do drugega četrtletja 2016. V drugem delu je obravnavana vloga poklicev pri strukturiranju evropske dohodkovne neenakosti. V tem delu je ugotovljeno, da poklici sami vplivajo na dohodkovno neenakost in tudi prenašajo vpliv drugih dejavnikov, kot sta človeški kapital in družbeni razred. Ugotovljeno je tudi, da poklicna dinamika ni bila glavni razlog za razvoj dohodkovne neenakosti v zadnjem desetletju, ki je bilo obdobje velikih strukturnih sprememb na evropskih trgih dela.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar