Social mobility in the EU

Report
Objavljeno
19 April 2017
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  90
  Referenčna št.: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Kataloška št.: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF16641
  Catalogue info

  Družbena mobilnost v EU

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Državljani EU so vse bolj zaskrbljeni, da imajo mladi danes manj možnosti za družbeno mobilnost navzgor kot generacija njihovih staršev. V tem poročilu so opisani vzorci medgeneracijske družbene mobilnosti v državah EU. Poročilo najprej obravnava absolutno družbeno mobilnost: kako se družbe spreminjajo v smislu strukturnih in poklicnih sprememb ter družbenega napredka. Nato se osredotoča na relativno družbeno mobilnost („družbeno pretočnost“) – možnosti za posameznike, da prehajajo med poklicnimi razredi. Obravnavan je primer nedavne družbene mobilnosti z uporabo podatkov Evropskega družbenega pregleda in ugotovitev mreže evropskih dopisnikov Eurofounda v državah članicah EU. Poročilo vključuje tudi analizo aktualnega političnega diskurza, v kateri je preučeno, v kakšnem obsegu je družbena mobilnost prepoznavna v programu politike v različnih državah članicah ter kako je opredeljena in obravnavana. V nadaljevanju so preučene ovire za enake možnosti in politike za njihovo spodbujanje. Na koncu se poročilo osredotoča na razvoj v zadnjem desetletju, ki bi lahko spodbudil družbeno mobilnost v otroštvu in zgodnjem izobraževanju, v šolah in terciarnem izobraževanju ter na trgu dela.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar