Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

Report
Posodobljeno
15 Februar 2017
Objavljeno
15 Februar 2017
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work. The report shows that this work arrangement is growing in most countries. Positive effects of T/ICTM usually include a shortening of commuting time, greater working time autonomy, better overall work–life balance, and higher productivity. At the same time, disadvantages include its tendency to lengthen working hours, to create interference between work and personal life, and to result in work intensification, which can lead to high levels of stress with negative consequences for workers’ health and well-being. The ambiguous and even contradictory effects of T/ICTM on working conditions represent a current, real-world example about the challenges of the future of work. A range of policy suggestions to improve T/ICTM are made on the basis of the findings.

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF1658
  ISBN: 
  978-92-897-1569-0
  Catalogue: 
  TJ-06-16-316-EN-N
  DOI: 
  10.2806/372726
  Catalogue info

  Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

  New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work.

  Available formats

  Cite this publication as: 
  Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. http://eurofound.link/ef1658
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16581
  Catalogue info

  Delo kadar koli in kjer koli ter učinki tovrstnega dela na svet dela

  Authors: 
  Eurofound

  Nove informacijske in komunikacijske tehnologije so v 21. stoletju popolnoma spremenile delo in življenje. Zaradi nenehne povezljivosti, ki jo omogočajo te naprave, je delo mogoče opravljati kadar koli in skoraj kjer koli. V tem skupnem poročilu Mednarodne organizacije dela in Eurofounda so združeni rezultati nacionalnih študij iz 15 držav in evropske raziskave o delovnih razmerah, da bi lažje proučili učinke dela na daljavo in mobilnega dela z IKT na svet dela. Iz poročila izhaja, da tovrstna ureditev dela v večini držav postaja vse pogostejša. Med njenimi pozitivnimi učinki so zmanjšanje časa, porabljenega za prevoz na delo, večja avtonomija pri delovnem času, boljše splošno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter večja produktivnost. Slabosti, o katerih poročajo zaposleni, pa vključujejo daljši delovni čas, prekrivanje poslovnega in zasebnega življenja ter okrepitev delovnega bremena, ki lahko povzroči visoko raven stresa z negativnimi posledicami za zdravje in dobro počutje delavcev. Dvoumni ali celo nasprotujoči si učinki dela na daljavo/mobilnega dela z IKT na delovne razmere kažejo na trenutne vsakdanje razmere, povezane z izzivi, ki bodo vplivali na prihodnost dela. Na podlagi rezultatov se bo predložila vrsta predlogov, povezanih s politikami za izboljšavo dela na daljavo/mobilnega dela z IKT.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar