Working time patterns for sustainable work

Report
Objavljeno
18 September 2017
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  86
  Referenčna št.: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Kataloška št.: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF17201
  Catalogue info

  Ureditev delovnega časa za trajnostno delo

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Tema študije je vedno znova delovni čas, saj se narava dela, njegova vsebina, razmere, v katerih se izvaja, in trg dela spreminjajo. To poročilo vsebuje pregled nedavnih sprememb v zvezi s trajanjem in organizacijo delovnega časa v EU ter opredelitev najpomembnejših trendov in razlik med državami članicami. V njem so na podlagi poglobljene analize podatkov iz šeste evropske raziskave o delovnih razmerah (2015) z vidika enakosti spolov in vseživljenjskega pristopa proučene tudi povezave med ureditvijo delovnega časa ter usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja na eni strani ter zdravjem in dobrim počutjem delavcev na drugi. Na koncu poročila je proučena dolgoročna trajnost prevladujočih delovnih razmer in ureditve delovnega časa v državah članicah EU.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar