Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Posodobljeno
3 December 2018
Objavljeno
30 November 2018
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  72
  Referenčna št.: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Kataloška št.: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Oblike

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF180641
  Catalogue info

  Pojem dostojne plače in njena uporaba v praksi

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Dostojna plača je opredeljena kot merilo dohodka, ki delavcu omogoča osnoven vendar socialno dostojen življenjski standard. V zadnjih desetletjih so pobude za dostojno plačo vzniknile pretežno v angleško govorečih državah, vključno z Združenim kraljestvom in Irsko. Te pobude so nastale kot odziv na nezadostne dohodke številnih gospodinjstev z zaposlenimi člani, ki prejemajo zakonsko določeno minimalno plačo. Tako je nastala metodologija za izračun osebnega dohodka, ki prejemniku in njegovim vzdrževanim družinskim članom omogoča dostojno življenje skladno z določbami o pošteni plači, ki so opredeljene v okviru evropskega stebra socialnih pravic, sprejetega leta 2017. Cilj tega poročila je nosilcem političnega odločanja zagotoviti praktične smernice o konceptu dostojne plače.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar