Industrial relations

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Posodobljeno
1 Maj 2018
Objavljeno
6 Marec 2018
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  52
  Referenčna št.: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Kataloška št.: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF180281
  Catalogue info

  Vključenost nacionalnih socialnih partnerjev v evropski semester 2017: prakse socialnega dialoga

  Zadnji cikel evropskega semestra, ki obsega obdobje 2016–2017, je izpostavil vrsto vprašanj glede kakovosti vključevanja socialnih partnerjev pri pripravi nacionalnega reformnega programa (NRP) 2017 in izvajanju priporočil za posamezne države. To poročilo ponuja vpogled v različne prakse socialnega dialoga po državah članicah EU in raziskuje vlogo nacionalnih organov pri zagotavljanju možnosti udeležbe organizacij delodajalcev in sindikatov pri reformah politik. Čeprav se v poročilu omenjajo določene izboljšave, se je treba soočiti z izzivi in omejitvami (kot so prekratek čas za posvetovanja in pomanjkljiva prepoznavnost), da se na ta način okrepi učinkovito sodelovanje socialnih partnerjev v evropskem semestru.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar