Industrial relations and social dialogue

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Objavljeno
29 Januar 2018
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a daRead more

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  60
  Referenčna št.: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Kataloška št.: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF17551
  Catalogue info

  Opredelitev različnih vrst odnosov med delodajalci in delojemalci: uporabljen Eurofoundov analitični okvir

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Poročilo Eurofounda 2016Opredelitev ključnih parametrov odnosov med delodajalci in delojemalci opredeljuje štiri ključne parametre odnosov med delodajalci in delojemalci: demokracijo odnosov med delodajalci in delojemalci, industrijsko konkurenčnost, socialno pravičnost ter kakovost zaposlitve in delovnega mesta. To poročilo predstavlja nadaljevanje prejšnje študije in razvije 45 kazalnikov za ocenjevanje, kako in v kakšni meri je mogoče konceptualni okvir teh ključnih parametrov uporabiti na nacionalni ravni. Kazalniki, ki jih je v državah članicah testirala Eurofoundova mreža evropskih dopisnikov, kažejo zadovoljivo točnost pri opredeljevanju prevladujočih lastnosti in trendov nacionalnih sistemov odnosov med delodajalci in delojemalci. Študija potrjuje, da je prikaz kazalnikov, ki lahko točno merijo in povzamejo kompleksno realnost odnosov med delodajalci in delojemalci v EU, dragoceno orodje za primerjalno raziskovanje in koristen pripomoček za podporo oblikovalcem politike, socialnim partnerjem in deležnikom. Poročilo predstavlja več možnosti za nadaljnji razvoj tega konceptualnega pristopa.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar