Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Posodobljeno
09 Januar 2019
Objavljeno
21 December 2018
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Merjenje različnih vrst odnosov med delodajalci in delojemalci v Evropi: kvantitativna analiza

  Authors: 
  Eurofound

  V prejšnji Eurofoundovi raziskavi so bili opredellejni štirje ključni parametri odnosov med delodajalci in delojemalci: demokracija odnosov med delodajalci in delojemalci, industrijska konkurenčnost, socialna pravičnost ter kakovost dela in zaposlitve. Namen tega poročila je oblikovati niz kazalnikov za merjenje uspešnosti držav na področju odnosov med delodajalci in delojemalci, kar zadeva te štiri parametre, in razviti tipologijo sistemov odnosov med delodajalci in delojemalci, ki bi omogočila analizo teženj v posameznih državah. Poudarek poročila je zlasti na demokraciji odnosov med delodajalci in delojemalci, ki v tem okviru velja za osrednji parameter odnosov med delodajalci in delojemalci ter najbolj zaželen model upravljanja dela in zaposlovanja.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar