Working conditions and sustainable work

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Objavljeno
14 December 2018
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technologiRead more

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  78
  Referenčna št.: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Kataloška št.: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF180651
  Catalogue info

  Vzdrževanje ravnovesja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v EU

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je za mnoge ljudi bistveno vprašanje in z njim se ukvarjajo oblikovalci politike, socialni partnerji, podjetja in posamezniki. Hkrati novi izzivi in rešitve spreminjajo povezavo med poklicnim in zasebnim življenjem: staranje prebivalstva, tehnološke spremembe, višje stopnje zaposlenosti in manj tedenskih delovnih ur. Namen tega poročila je raziskati vzajemni odnos med poklicnim in zasebnim življenjem pri ljudeh v EU, okoliščine, v katerih si prizadevajo za njuno uskladitev, in dejavnike, ki so zanje najpomembnejši pri doseganju ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Poročilo temelji na različnih virih podatkov, zlasti na evropski raziskavi o delovnih razmerah (EWCS) in evropski raziskavi o kakovosti življenja (EQLS).

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar