Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Objavljeno
17 December 2018
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Navzgor usmerjena konvergenca v EU: koncepti, meritve in kazalniki

  Authors: 
  Eurofound

  Po gospodarski krizi so voditelji in oblikovalci politik EU spoznali, da je treba za uresničitev socialne Evrope pri oblikovanju politik socialno konvergenco obravnavati kot enakovredno ekonomski. V zvezi s tem je Eurofound oblikoval raziskovalno področje, da bi zagotovil dokaze o tem, ali in kje se socialno ekonomski trendi v državah zbližujejo ali razhajajo. V tem poročilu je določen konceptualni okvir za podporo Eurofoundovim raziskavam konvergence. V njem je oblikovana metodološka strategija za preučitev konvergence in uporabljena za raziskovanje vzorcev pri 37 kazalnikih po vsej EU. Ti zajemajo štiri družbene vidike: zaposlovanje, delovne razmere, življenjske razmere in socialno ekonomske dejavnike.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar