Public services

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Objavljeno
3 Julij 2019
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing Read more

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

Read less

Formats

 • Full report

  Number of Pages: 
  68
  Reference No: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Catalogue: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190411
  Catalogue info

  Neenakosti pri dostopu mladih do informacijskih in podpornih storitev

  Authors: 
  Eurofound

  V zadnjih letih je bila na ravni EU in na nacionalni ravni izražena zaskrbljenost, da lahko stres zaradi šole, pričakovanj staršev in družbenih pritiskov mladim otežijo prehod v odraslost, kar ima lahko dolgotrajne negativne posledice. Eden od načinov za olajšanje tega prehoda je zagotavljanje ustreznih informacijskih in podpornih storitev v teh kritičnih, življenje spreminjajočih letih. Vendar se zdi, da nimajo vsi mladi dostopa do tovrstnih storitev. V tem poročilu so opisane značilnosti mladih, ki imajo največ težav pri dostopu do socialnih in zdravstvenih storitev, o vrstah storitev, ki so zanje najpomembnejše, in glavnih izzivih, s katerimi se soočajo pri dostopu do informacijskih in podpornih storitev. Prav tako obravnava, kaj lahko storijo ponudniki storitev, da bi dosegli mlade, ki potrebujejo podporo, in predstavlja inovativne primere, kako odpraviti neenakosti pri dostopu do storitev.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar