Living conditions and quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Objavljeno
28 Junij 2019
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of publiRead more

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  72
  Referenčna št.: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Kataloška št.: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF180321
  Catalogue info

  Življenje in družba v državah kandidatkah za članstvo v EU

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Poročilo vsebuje pregled življenjskih razmer v petih trenutnih državah kandidatkah za članstvo v EU – Albaniji, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji in Turčiji. Temelji na rezultatih evropske raziskave o kakovosti življenja iz leta 2016 in zajema tri obsežna področja: kakovost življenja, kakovost javnih storitev in kakovost družbe. Poročilo je sestavljeno iz uvodnega preglednega poglavja in petih profilov držav.

  Izsledki raziskave so pomembni z nacionalnega vidika in v okviru področij, ki so obravnavana v širitvenem procesu EU. Prav tako so poučni v širšem okviru ciljev trajnostnega razvoja, ki jih države včasih težko ocenijo zaradi pomanjkanja celovitih ukrepov spremljanja. Kažejo tudi, da so si nekateri vidiki kakovosti življenja v državah kandidatkah podobni. Rezultati številnih kazalnikov so nižji od povprečja EU-28, vendar je kakovost nekaterih javnih storitev v teh državah razmeroma visoka.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar