Quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Objavljeno
19 Junij 2019
pdf
Formats
Executive summary in 22 languages

PDF

Povzetek

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Formats

 • Full report

  Number of Pages: 
  60
  Reference No: 
  EF19042
  ISBN: 
  978-92-897-1856-1
  DOI: 
  10.2806/595692
  Catalogue info

  Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

  Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190421
  Catalogue info

  Vloga javnih služb pri vključevanju beguncev in prosilcev za azil

  Authors: 
  Eurofound

  Po prihodu več kot treh milijonov prosilcev za azil v Evropsko unijo v triletnem obdobju 2015–2017 so se države članice soočale s številnimi izzivi glede vključevanja priseljencev. V poročilu je predstavljena vloga javnih služb – zlasti služb za zagotavljanje nastanitve in socialnega varstva ter zdravstvenih in izobraževalnih ustanov – pri družbenem in gospodarskem vključevanju beguncev in prosilcev za azil. Namen poročila je opredeliti dejavnike, ki ovirajo ta proces, in elemente, ki prispevajo k uspešnemu vključevanju. Splošni poudarek poročila je na namembnih državah, predvsem treh, v katere prihaja največ beguncev in prosilcev za azil: Avstriji, Nemški in Švedski.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar