Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Objavljeno
13 Maj 2019
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Povzetek

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  80
  Referenčna št.: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Kataloška št.: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Oblike

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF180411
  Catalogue info

  Delovni pogoji in zdravje delavcev

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  V tem poročilu so za proučitev delovnih pogojev in njihovih posledic za zdravje delavcev uporabljeni podatki iz Evropske raziskave o delovnih razmerah. Za zagotovitev vzdržnosti dela ob sedanjih trendih staranja prebivalstva bo treba povečati število zaposlenih, ki lahko na trgu dela ostanejo dejavni dlje časa. V poročilu je proučena soodvisnost med delovnimi zahtevami, ki povzročajo večje tveganje izčrpanosti, in delovnimi viri, ki zagotavljajo podporo delavcem za večjo zavzetost in dobro počutje. Ugotovitve kažejo, da se fizična tveganja niso povečala, vendar pa so še vedno pomembna, medtem ko so se povečale čustvene zahteve, kar poudarja vse večji pomen psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Spremembe, do katerih je sčasoma prišlo, kažejo, da je tveganje slabega zdravja sicer zgoščeno v nekaterih poklicih, vendar pa so poklici, za katere se tradicionalno šteje, da so bolj zaščiteni, vse bolj izpostavljeni tveganjem, ki bodo verjetno vplivala na zdravje in dobro počutje delavcev.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar