Living conditions and quality of life

Impact of digitalisation on social services

Report
Objavljeno
2 April 2020
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi
Avtor(-ji): 
Molinuevo, Daniel

Ključne ugotovitve

 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
Read more
 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
 • Digital technologies can achieve savings by reducing the need for more costly and intensive care, detecting fraud more effectively and ensuring that scarce resources are allocated more efficiently (for example, blockchain technology can help in the delivery and management of benefits).
 • Digital technologies can contribute to an increased sense of safety for users and have enabled older people to continue living in their own homes for longer.
 • Care provided with the aid of robots, telepresence and wearable devices can reduce the risk of contagion and ensure the continuity of care in case of quarantine, lockdown and/or social distancing.
 • Training of staff and users in the use of digital technologies is important, particularly in cases where care cannot be provided face to face or when there are sudden spikes in demand for health and social care services.
Read less

Povzetek

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitaliRead more

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding the opportunities and risks associated with technological change in this area. 

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  46
  Referenčna št.: 
  EF19043
  ISBN: 
  978-92-897-2065-6
  Kataloška št.: 
  TJ-04-20-154-EN-N
  DOI: 
  10.2806/130615
  Catalogue info

  Impact of digitalisation on social services

  Avtor(-ji): 
  Molinuevo, Daniel

  Oblike

  Citiranje te publikacije: 

  Eurofound (2020), Impact of digitalisation on social services, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF19043EN1
  Catalogue info

  Vpliv digitalizacije na socialne storitve

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Za podporo Evropski komisiji pri zagotavljanju, da je Evropa pripravljena na digitalno dobo, to poročilo obravnava uporabo digitalnih tehnologij v socialnih storitvah in politike, ki spodbujajo digitalno preobrazbo. V poročilu so obravnavana nekatera glavna vprašanja, povezana z izvajanjem strategij za digitalizacijo in uporabo digitalnih tehnologij v socialnih storitvah, pa tudi nekateri ukrepi, ki so bili sprejeti za premagovanje ovir. Splošni cilj je prizadevanje za odpravo vrzeli v znanju o priložnostih in tveganjih, povezanih s tehnološkimi spremembami na tem področju.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
 • Tables and graphs

  Figure 1: Digitalisation in the 2018 European Semester

Raziskave, ki so bile izvedene pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 in objavljene pozneje, lahko vključujejo podatke o 28 državah članicah EU. Po tem datumu je v raziskavah upoštevanih le 27 držav članic EU (EU-28 brez Združenega kraljestva), razen če ni določeno drugače.

To poročilo predstavlja rezultate raziskav, izvedenih pred izbruhom koronavirusne bolezni v Evropi februarja 2020, zato v rezultatih niso upoštevane posledice tega izbruha.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar