Industrial relations and social dialogue

Involvement of national social partners in policymaking – 2019

Report
Objavljeno
9 Junij 2020
pdf
Oblike
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Ključne ugotovitve

 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
Read more
 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
 • In 2019, social partners in most countries were consulted in policymaking to some extent. Consultations included reforms and policy initiatives within both the country-specific recommendations (CSRs) and the national agenda.
 • Most social partners were also involved in the elaboration of the National Reform Programmes (NRPs) in 2019. However, social partners, notably in Greece, Italy and Hungary, stressed that they were not involved at all or were critical of the quality of involvement.
 • Social partner involvement usually comprised formal consultation on an institutional basis or via bilateral contacts.
 • Most social partners considered the setting used for their involvement appropriate; however, one of the outstanding issues for some social partners is the lack of time allowed for consultation and exchange in the elaboration of the NRP.
Read less

Povzetek

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positiveRead more

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking. A positive correlation is also visible between a well-functioning national social dialogue and the involvement of the social partners in the European Semester. In some cases, both processes are almost fully aligned as part of a continuum in social policy practice. Based on examples of reforms and policy initiatives discussed and implemented since 2018, the picture that emerges is one of stable and relatively effective performance in most countries. Nevertheless, social partners in several countries remain dissatisfied that their views are not truly influential in policymaking, although this perception – of being heard, but not listened to – varies across countries and stakeholders.

Read less

Oblike

 • Poročilo

  Število strani: 
  64
  Referenčna št.: 
  EF19017
  ISBN: 
  978-92-897-2067-0
  Kataloška št.: 
  TJ-AY-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/296829
  Catalogue info

  Involvement of national social partners in policymaking – 2019

  This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking.

  Oblike

  Citiranje te publikacije: 

  Eurofound (2020), Involvement of national social partners in policymaking – 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF19017EN1
  Catalogue info

  Vključevanje nacionalnih socialnih partnerjev v oblikovanje politik – 2019

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  V tem poročilu je preučena kakovost vključenosti nacionalnih socialnih partnerjev pri oblikovanju in izvajanju reform in politik v okviru evropskega semestra 2018–2019 ter pri pripravi nacionalnih reformnih programov.

  Kot je že poročal Eurofound, obstaja pozitivna povezava med močjo nacionalnega socialnega dialoga in sodelovanjem socialnih partnerjev pri oblikovanju politik. Pozitivna povezava je opazna tudi med dobro delujočim nacionalnim socialnim dialogom in vključenostjo socialnih partnerjev v evropskem semestru. V nekaterih primerih sta oba postopka skoraj v celoti usklajena kot del nepretrganega izvajanja socialne politike.

  Slika, pridobljena iz primerov reform in političnih pobud, ki se obravnavajo in izvajajo od leta 2018, kaže stabilno in razmeroma učinkovito izvajanje v večini držav. Socialni partnerji v več državah pa kljub temu niso zadovoljni, ker njihova mnenja nimajo dejanskega vpliva pri oblikovanju politik, čeprav se to dojemanje – da se jih posluša, vendar se jih ne sliši – med državami in deležniki razlikuje.

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Evolution of social partner involvement in social and labour policymaking, 2018–2019
  • Table 2: Reforms and policies with social partner involvement, by country, 2018 and 2019
  • Table 3: Reforms and policies with social partner involvement: Correspondence to CSRs
  • Table 4: Evolution of the quality of social partner involvement in reforms and policies adopted, 2018–2019
  • Table 5: Relevant reforms and policies related to the CSRs but not yet implemented, 2017, 2018 and 2019
  • Table 6: Overall assessment of the quality of the involvement in elaboration of the NRPs for 2019, setting and time allotted
  • Table 7: Degree of influence of the social partners’ views in the NRPs for 2019
  • Table 8: Assessment of extent to which social partners’ views are reflected in NRPs for 2019
  • Table 9: Social partners’ level of agreement with content of country reports for 2019
  • Table 10: Social partners’ level of agreement with content of CSRs for 2019

Raziskave, ki so bile izvedene pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 in objavljene pozneje, lahko vključujejo podatke o 28 državah članicah EU. Po tem datumu je v raziskavah upoštevanih le 27 držav članic EU (EU-28 brez Združenega kraljestva), razen če ni določeno drugače.

To poročilo predstavlja rezultate raziskav, izvedenih pred izbruhom koronavirusne bolezni v Evropi februarja 2020, zato v rezultatih niso upoštevane posledice tega izbruha.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar