Industrial relations and social dialogue

Minimalne plače v letu 2021: letni pregled

Report
Objavljeno
10 Junij 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Prenesi

Ključne ugotovitve

 • Minimalne plače so se od leta 2020 do leta 2021 v večini držav članic rahlo dvignile, povprečje na državo pa je znašalo 3 % (izračunano v državnih valutah). Samo nekatere države članice so se odločile, da v letu 2021 zamrznejo višino minimalne plače. Tokrat so se države članice odzvale precej drugače kot med finančno krizo.
Read more
 • Minimalne plače so se od leta 2020 do leta 2021 v večini držav članic rahlo dvignile, povprečje na državo pa je znašalo 3 % (izračunano v državnih valutah). Samo nekatere države članice so se odločile, da v letu 2021 zamrznejo višino minimalne plače. Tokrat so se države članice odzvale precej drugače kot med finančno krizo.
 • V državah brez zakonsko določenih minimalnih plač (Avstrija, Danska, Finska, Italija, Švedska in Norveška) je bilo povišanje plač zmerno, toda v splošnem so se pogajanja izkazala za razmeroma stabilna. Ker je pandemija v nekaj primerih vplivala na kolektivna pogajanja, so bila nekatera podaljšanja pogodb ali povišanja plač preložena.
 • Glavni izziv, s katerim so se državni nosilci odločanja v letu 2020 spoprijemali med določanjem minimalnih plač, je bila splošna gospodarska negotovost zaradi pandemije. Napovedi so bile, kadar je bilo to mogoče, bolj negotove oziroma nestanovitne kot običajno.
 • Stališča socialnih partnerjev o predlagani direktivi EU o minimalnih plačah ostajajo nespremenjena. V splošnem so najbolj kritične organizacije delodajalcev, ki bi imele raje nezavezujoče priporočilo. Večina sindikatov pobudo podpira, vendar bi želeli iti še korak naprej. Stališča vlad so različna.
Read less

Povzetek

V tem poročilu je povzeto, kako so bile med letom 2020, ki ga je zaznamovala pandemija bolezni COVID-19, določene stopnje minimalne plače za leto 2021. Predstavljene so težave, s katerimi so se srečevali državni nosilci odločanja, ter njihovi odzivi na izzive odpravljanja gospodarskih in socialniRead more

V tem poročilu je povzeto, kako so bile med letom 2020, ki ga je zaznamovala pandemija bolezni COVID-19, določene stopnje minimalne plače za leto 2021. Predstavljene so težave, s katerimi so se srečevali državni nosilci odločanja, ter njihovi odzivi na izzive odpravljanja gospodarskih in socialnih posledic pandemije pri sprejemanju odločitev v zvezi z minimalno plačo. Opisan je obseg, v katerem so bile obravnavane minimalne plače pri podpornih ukrepih, povezanih s pandemijo bolezni COVID-19. Poročilo obravnava napredek v zvezi s pobudo EU o ustreznih minimalnih plačah ter opisuje odzive socialnih partnerjev na ravni EU in državnih nosilcev odločanja. Poročilu sta priložena dopolnilna delovna dokumenta: prvi zajema analizo razvoja dogodkov za slabše plačane zaposlene in delavce z minimalno plačo v zadnjem desetletju, drugi pa povzema najnovejšo raziskavo glede minimalnih plač v državah EU, na Norveškem in v Združenem kraljestvu. 

Read less

Formats and languages

 • Poročilo

  Število strani: 
  74
  Referenčna št.: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Kataloška št.: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Minimalne plače v letu 2021: letni pregled

  Oblike

  Citiranje te publikacije: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referenčna št.: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Minimalne plače v letu 2021: letni pregled

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Na voljo za prenos v 22 jezikih

  Prenesi
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar