COVID-19

Peti krog e-raziskave o življenju, delu in covidu-19: Življenje v novem obdobju negotovosti

Report
Objavljeno
7 Julij 2022
pdf
Formats and languages

Ključne ugotovitve

 • Zaupanje v vse institucije v vseh državah članicah je med pandemijo še naprej upadalo. Raven zaupanja se je zmanjševala celo pri anketirancih, ki so jo v prejšnjih krogih opredelili višje. To so na primer ljudje v dobrem finančnem položaju. Anketiranci, ki se niso cepili, poročajo tudi o precej manjšem zaupanju v institucije kot tisti, ki so cepljeni, vrzel pa se je od leta 2021 povečala, saj je stopnja zaupanja pri necepljenih anketirancih znašala 2,3 od 10, pri cepljenih pa 5.
Read more
 • Zaupanje v vse institucije v vseh državah članicah je med pandemijo še naprej upadalo. Raven zaupanja se je zmanjševala celo pri anketirancih, ki so jo v prejšnjih krogih opredelili višje. To so na primer ljudje v dobrem finančnem položaju. Anketiranci, ki se niso cepili, poročajo tudi o precej manjšem zaupanju v institucije kot tisti, ki so cepljeni, vrzel pa se je od leta 2021 povečala, saj je stopnja zaupanja pri necepljenih anketirancih znašala 2,3 od 10, pri cepljenih pa 5.
 • Ključni dejavnik vse manjšega zaupanja so družbena omrežja, saj je povprečna ocena zaupanja pri anketirancih, ki družbena omrežja uporabljajo kot svoj glavni vir novic, 3 od 10 , kar je veliko manj kot 4,2 pri tistih, ki raje uporabljajo tradicionalne medije. Za oblikovalce politik bo ključnega pomena, da se borijo proti širjenju napačnih informacij, saj bi lahko v prihodnosti s tem ogrozili stabilnosti Unije.
 • Neizpolnjene potrebe po zdravstvenem varstvu so se v EU povečale, kar je prizadelo skoraj enega od petih anketirancev (18 %). Zaostanek pri oskrbi je največji pri bolnišnični in specialistični oskrbi z nezadostnim varstvom duševnega zdravja, zlasti pri ženskah (24 %), saj se je od pomladi 2021 povečal, kar je še posebej zaskrbljujoče.
 • Duševno zdravje v EU je kljub postopni odpravi omejitev še vedno slabše, kot je bilo zabeleženo na začetku pandemije. Osebe, stare od 18 do 29 let, še vedno poročajo o najnižji stopnji duševnega zdravja, in čeprav se je stanje pri starejših starostnih skupinah izboljšalo, starejši od 60 let poročajo o znatnem poslabšanju duševnega zdravja. To je verjetno mogoče pripisati vojni v Ukrajini, v zvezi s katero je 76 % anketirancev izrazilo veliko ali zelo veliko zaskrbljenost.
 • Mnogo finančno ranljivih gospodinjstev je bilo spomladi 2022 resno ogroženih zaradi energetske revščine. 28 % anketirancev je navedlo, da živijo v gospodinjstvu, ki zamuja s plačili računov za komunalne storitve in težko shaja skozi mesec, 45 % v tej skupini pa je zaskrbljenih, da v naslednjih treh mesecih ne bodo mogli plačati računov za energijo.
Read less

Povzetek

Odgovori iz petega kroga Eurofoundove spletne ankete, ki je potekal od 25. marca do 2. maja 2022, razkrivajo socialni in gospodarski položaj ljudi v Evropi dve leti po tem, ko je bil na evropski celini odkrit prvi primer bolezni covid-19. Proučena je tudi realnost življenja v novem obdobju negotoRead more

Odgovori iz petega kroga Eurofoundove spletne ankete, ki je potekal od 25. marca do 2. maja 2022, razkrivajo socialni in gospodarski položaj ljudi v Evropi dve leti po tem, ko je bil na evropski celini odkrit prvi primer bolezni covid-19. Proučena je tudi realnost življenja v novem obdobju negotovosti zaradi vojne v Ukrajini, inflacije in naraščajočih cen energije.

Ugotovitve spletne ankete razkrivajo veliko škodo zaradi pandemije, saj so anketiranci poročali o manjšem zaupanju v institucije kot na začetku pandemije, slabšem duševnem zdravju, pogostejših neizpolnjenih zdravstvenih potrebah in povečanju števila gospodinjstev, ki se srečujejo z energetsko revščino.

Read less

Formats and languages

 • Poročilo

  Število strani: 
  17
  Referenčna št.: 
  EF22042EN
  ISBN: 
  978-92-897-2268-1
  Kataloška št.: 
  TJ-08-22-185-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190361
  Catalogue info

  Peti krog e-raziskave o življenju, delu in covidu-19: Življenje v novem obdobju negotovosti

  Oblike

  Citiranje te publikacije: 

  Eurofound (2022), Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The factsheet contains the following list of tables and figures.

  • Table 1: Proportion of respondents reporting arrears, EU27 (%)
  • Figure 1: Proportion of people who became unemployed during the pandemic by country, EU27 (%)
  • Figure 2: Location of work across three e-survey rounds (%)
  • Figure 3: Preference to work from home by sex and age (%)
  • Figure 4: Proportion of people in teleworkable jobs who never telework (%)
  • Figure 5: Work–life balance mismatches by sex (% ‘all’ or ‘most of the time’)
  • Figure 6: Mental well-being by age category (scale 1–100)
  • Figure 7: Negative feelings and risk of depression by age category (%)
  • Figure 8: Proportion of people at risk of depression among selected groups (%)
  • Figure 9: Unmet healthcare needs by country, EU27 (%)
  • Figure 10: Unmet needs for healthcare by type of healthcare, EU27 (%)
  • Figure 11: Unmet needs for mental healthcare by age category, EU27 (%)
  • Figure 12: Ability to make ends meet by level of difficulty, EU27 (%)
  • Figure 13: Proportion of respondents with utility bill arrears by housing status, EU27 (%)
  • Figure 14: Correlation between current utility bill arrears and expected payment problems by country (%)
  • Figure 15a: Trust in institutions – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 15b: Trust in institutions – spring 2021 questions – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 16: Trust in the EU by country and e-survey round – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 17: Trust in national government by ability to make ends meet (scale 1–10)
  • Figure 18: Trust in the EU by ability to make ends meet and e-survey round (scale 1–10)
  • Figure 19: Trust in national government by employment status (scale 1–10)
  • Figure 20: Trust in the EU by employment status (scale 1–10)
  • Figure 21: Trust in institutions by preferred news source – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 22: Political participation by vaccination status – mean scores, EU27 (%)
 • Podcast

  Listen to our Eurofound Talks podcast on 'Living in a new era of uncertainty'

  The worst of the Covid pandemic may have passed, but in households across Europe its effects linger longer. Add today’s cost of living crisis, rising inflation and the war in Ukraine to the detrimental impacts of Covid and a distressing picture emerges: of mental health issues - especially among young people - of job loss and job insecurity, and of persistent uncertainty about the future. In this episode of #EurofoundTalks, we speak with Daphne Ahrendt, expert on Eurofound’s unique Living, Working and COVID-19 e-survey, on these very issues. As Daphne explains, the latest phase of the survey reveals many insights that could help policy-makers respond to the extraordinary circumstances of day-to-day living and working in Europe.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar