Industrial relations and social dialogue

Prilagajanje spremembam: nastajajoče prakse in določbe v kolektivnih pogajanjih

Report
Objavljeno
31 Avgust 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Prenesi

Ključne ugotovitve

 • Kolektivna pogajanja so bistvena za socialno tržno gospodarstvo EU in lahko imajo pomembno vlogo pri prilagajanju gospodarstva spremembam. To je zlasti pomembno za dolgoročne izzive, kot so digitalna preobrazba, staranje delovne sile in podnebne spremembe, pri katerih lahko kolektivna pogajanja veliko prispevajo k oblikovanju inovativnih praks in določb v pogajanjih med delodajalci in predstavniki delavcev.
Read more
 • Kolektivna pogajanja so bistvena za socialno tržno gospodarstvo EU in lahko imajo pomembno vlogo pri prilagajanju gospodarstva spremembam. To je zlasti pomembno za dolgoročne izzive, kot so digitalna preobrazba, staranje delovne sile in podnebne spremembe, pri katerih lahko kolektivna pogajanja veliko prispevajo k oblikovanju inovativnih praks in določb v pogajanjih med delodajalci in predstavniki delavcev.
 • Ugotovitve kažejo, da so inovacije v kolektivnih pogajanjih običajno postopne in omejene ter kot odziv na spremembe vključujejo predvsem posodabljanje procesov in tem. Zato imajo socialni partnerji možnost, da kolektivna pogajanja izkoristijo za razvoj novih praks.
 • Digitalni prehod je eno najpomembnejših gonil sprememb v kolektivnih pogajanjih, saj so določbe, ki urejajo delo na daljavo, zdaj splošno razširjene, določbe, ki se nanašajo na uvedbo tehnologije na delovnem mestu, pa postajajo vse bolj običajne.
 • Ker tehnološke spremembe neposredno vplivajo na zahteve po znanju in spretnostih ter delovnih mestih, ima v kolektivnih pogajanj vse pomembnejšo vlogo preusposabljanje, ki temelji na politikah usposabljanja. V nekaterih primerih se v kolektivnih pogajanjih predvideva prihodnja reorganizacija in ukrepi za ublažitev posledic izgube delovnih mest. Določbe v kolektivnih pogajanjih so namenjene tudi obravnavanju pomanjkanja delovne sile, ki postaja vse pogostejše.
 • Za lažje izvajanje inovativnih praks in določb, ki izhajajo iz kolektivnih pogajanj, so bistvene močne institucije, usposobljeni akterji in enotno dojemanje izzivov, s katerimi se sooča sektor ali podjetje. Zlasti pomembni so rezultati dosedanjega sodelovanja, ki se odražajo v zmožnosti sklepanja kolektivnih pogodb.
Read less

Povzetek

V tem poročilu so analizirani nedavni razvoj in nastajajoče prakse v postopkih in izidih kolektivnih pogajanj, zlasti v zasebnem sektorju. Poročilo zajema sisteme kolektivnih pogajanj v desetih državah članicah EU in temelji na primerih, pridobljenih med razgovori s ključnimi deležniki in pogajalRead more

V tem poročilu so analizirani nedavni razvoj in nastajajoče prakse v postopkih in izidih kolektivnih pogajanj, zlasti v zasebnem sektorju. Poročilo zajema sisteme kolektivnih pogajanj v desetih državah članicah EU in temelji na primerih, pridobljenih med razgovori s ključnimi deležniki in pogajalskimi stranmi na nacionalni ravni. V njem so analizirani učinki pandemije covida-19 ter posledične gospodarske in socialne krize na dinamiko kolektivnih pogajanj in kolektivne pogodbe. Preučene so tudi prakse in inovacije, ki so se pojavile kot odziv na strukturne dejavnike, kot so tehnološke spremembe, politike razogljičenja in podnebne nevtralnosti ter staranje delovne sile. V poročilu je podana ocena sposobnosti sistemov kolektivnih pogajanj za prilagajanje strukturnim spremembam na področju dela, proizvodnje in trga dela ter srednjeročnim trendom.

Read less

Formats and languages

 • Poročilo

  Število strani: 
  44
  Referenčna št.: 
  EF21046
  ISBN: 
  978-92-897-2270-4
  Kataloška št.: 
  TJ-03-22-015-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279880
  Catalogue info

  Prilagajanje spremembam: nastajajoče prakse in določbe v kolektivnih pogajanjih

  Oblike

  Citiranje te publikacije: 

  Eurofound (2022), Moving with the times: Emerging practices and provisions in collective bargaining, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referenčna št.: 
  EF21046EN1
  Catalogue info

  Moving with the times: Emerging practices and provisions in collective bargaining

  Avtor(-ji): 
  Eurofound

  Na voljo za prenos v 1 jeziku

  Prenesi
 • Tables and graphs

  The report contains the following tables and graph.

  • Table 1: Collective bargaining systems included in the study, grouped by predominant level
  • Table 2: A typology of emerging practices and provisions linked to drivers of change in collective agreements
  • Figure 1: Estimated collective bargaining coverage (%) and predominant level of agreements, EU27, 2019

Raziskave, ki so bile izvedene pred izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 in objavljene pozneje, lahko vključujejo podatke o 28 državah članicah EU. Po tem datumu je v raziskavah upoštevanih le 27 držav članic EU (EU-28 brez Združenega kraljestva), razen če ni določeno drugače.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar