Četrta evropska raziskava o delovnih razmerah: povzetek

Za večino Evropejcev je delo pomemben del njihovega življenja. Na ravni politike EU se priznava, da je poznavanje razmer, v katerih delajo Evropejci po različnih državah EU, pomembno za dosego boljše kakovosti dela, večje produktivnosti in povečanja zaposlenosti – tako imenovani Lizbonski cilji. Evropska raziskava o delovnih razmerah, ki jo Fundacija opravi vsakih pet let, od leta 1990 dalje, zagotavlja edinstven vpogled v vprašanja kakovosti dela. Ta četrta raziskava predstavlja stališča delavcev o široki vrsti tem, med katerimi so organizacija dela, delovni čas, enake možnosti, usposabljanje, zdravje in dobro počutje ter zadovoljstvo pri delu.Objavljeno: 12 April, 2007
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar