Evropska raziskava podjetij - prve ugotovitve (povzetek)

Spomladi 2009 je Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) začela obsežno reprezentativno raziskavo, osredotočeno na vodilne delavce in predstavnike zaposlenih. Evropska raziskava podjetij 2009 – Prakse prožnosti in socialni dialog (ECS) je druga vseevropska raziskava podjetij Eurofounda. Evropska raziskava podjetij dokumentira strategije prožnosti podjetij in je edinstven vir primerjalnih informacij o socialnem dialogu na delovnem mestu. Prejšnja raziskava Eurofounda je pokazala, da podjetja ne uporabljajo različnih praks prožnosti posamično, temveč v kombinaciji. V raziskavi so bili proučeni različni ukrepi za notranjo in zunanjo kvantitativno in kvalitativno prožnost.Naloži PDF: SL (pdf 215.66 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar