Evropska raziskava podjetij - prve ugotovitve (povzetek)

Résumé
Objavljeno
30 Maj 2011
pdf
Formats
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Povzetek

Spomladi 2009 je Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) začela obsežno reprezentativno raziskavo, osredotočeno na vodilne delavce in predstavnike zaposlenih. Evropska raziskava podjetij 2009 – Prakse prožnosti in socialni dialog (ECS) je druga vseevropska raziskava podjetij Eurofounda. Evropska raziskava podjetij dokumentira strategije prožnosti podjetij in je edinstven vir primerjalnih informacij o socialnem dialogu na delovnem mestu. Prejšnja raziskava Eurofounda je pokazala, da podjetja ne uporabljajo različnih praks prožnosti posamično, temveč v kombinaciji. V raziskavi so bili proučeni različni ukrepi za notranjo in zunanjo kvantitativno in kvalitativno prožnost.Naloži PDF: SL (pdf 215.66 Kb) Read less

Formats

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef0997
  ISBN: 
  978-92-897-0860-9
  Catalogue: 
  TJ-32-09-180-EN-C
  Catalogue info

  Evropska raziskava podjetij - prve ugotovitve (povzetek)

  Authors: 
  Eurofound

  Spomladi 2009 je Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) začela obsežno reprezentativno raziskavo, osredotočeno na vodilne delavce in predstavnike zaposlenih. Evropska raziskava podjetij 2009 – Prakse prožnosti in socialni dialog (ECS) je druga vseevropska raziskava podjetij Eurofounda. Evropska raziskava podjetij dokumentira strategije prožnosti podjetij in je edinstven vir primerjalnih informacij o socialnem dialogu na delovnem mestu. Prejšnja raziskava Eurofounda je pokazala, da podjetja ne uporabljajo različnih praks prožnosti posamično, temveč v kombinaciji. V raziskavi so bili proučeni različni ukrepi za notranjo in zunanjo kvantitativno in kvalitativno prožnost.

  Available formats

  • Download full reportPDF

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar