Spremembe skozi čas: prve ugotovitve iz pete evropske raziskave o delovnih razmerah - Povzetek

Résumé
Objavljeno
16 Februar 2012
Formats
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Povzetek

S proučevanjem spreminjanja delovnih razmer (ali njihove nespremenjenosti) je mogoče pojasniti napredek pri doseganju teh političnih ciljev. Prav tako je mogoče opredeliti, kako na način dela in zaposlovanja ljudi vplivajo dejavniki sprememb, kot so globalizacija, tehnološki razvoj, prožnejše oblike organizacije dela, starajoče se prebivalstvo Evrope in povečanje števila gospodinjstev z dvema viroma prihodkov. Te prve ugotovitve iz Eurofoundove pete evropske raziskave o delovnih razmerah (European Working Conditions Survey, EWCS) zagotavljajo začetni pregled nekaterih ključnih sprememb delovnih razmer skozi čas.Naloži PDF: SL (pdf 230.14 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1074
  Catalogue info

  Spremembe skozi čas: prve ugotovitve iz pete evropske raziskave o delovnih razmerah - Povzetek

  Authors: 
  Eurofound

  S proučevanjem spreminjanja delovnih razmer (ali njihove nespremenjenosti) je mogoče pojasniti napredek pri doseganju teh političnih ciljev. Prav tako je mogoče opredeliti, kako na način dela in zaposlovanja ljudi vplivajo dejavniki sprememb, kot so globalizacija, tehnološki razvoj, prožnejše oblike organizacije dela, starajoče se prebivalstvo Evrope in povečanje števila gospodinjstev z dvema viroma prihodkov. Te prve ugotovitve iz Eurofoundove pete evropske raziskave o delovnih razmerah (European Working Conditions Survey, EWCS) zagotavljajo začetni pregled nekaterih ključnih sprememb delovnih razmer skozi čas.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar