Spremembe skozi čas: prve ugotovitve iz pete evropske raziskave o delovnih razmerah - Povzetek

S proučevanjem spreminjanja delovnih razmer (ali njihove nespremenjenosti) je mogoče pojasniti napredek pri doseganju teh političnih ciljev. Prav tako je mogoče opredeliti, kako na način dela in zaposlovanja ljudi vplivajo dejavniki sprememb, kot so globalizacija, tehnološki razvoj, prožnejše oblike organizacije dela, starajoče se prebivalstvo Evrope in povečanje števila gospodinjstev z dvema viroma prihodkov. Te prve ugotovitve iz Eurofoundove pete evropske raziskave o delovnih razmerah (European Working Conditions Survey, EWCS) zagotavljajo začetni pregled nekaterih ključnih sprememb delovnih razmer skozi čas.Naloži PDF: SL (pdf 230.14 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar