Tretja evropska raziskava podjetij: prve ugotovitve

Résumé
Objavljeno
19 December 2013
Formats
Authors: 
Eurofound

Povzetek

V tretji evropski raziskavi podjetij so predstavljene prakse v podjetjih, ki imajo najmanj deset zaposlenih, iz EU-28 ter Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Islandije, Črne gore in Turčije. Družba Gallup Europe je na podlagi ciljne velikosti vzorca na državo, ki se je gibala od 300 do 1 650, opravila ankete v skupno več kot 30 000 podjetjih. Vključene so bile naslednje teme: organizacija dela, prakse na področju človeških virov, udeležba zaposlenih in socialni dialog ter vprašanje, kako te prakse podpirajo „pametno rast“.Naloži PDF: SL (pdf 1427.18 Kb)
 • Full report

  Number of Pages: 
  8
  Reference No: 
  ef1386
  ISBN: 
  978-92-897-1139-5
  Catalogue: 
  TJ-04-13-125-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49843
  Catalogue info

  Tretja evropska raziskava podjetij: prve ugotovitve

  Authors: 
  Eurofound

  V tretji evropski raziskavi podjetij so predstavljene prakse v podjetjih, ki imajo najmanj deset zaposlenih, iz EU-28 ter Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Islandije, Črne gore in Turčije. Družba Gallup Europe je na podlagi ciljne velikosti vzorca na državo, ki se je gibala od 300 do 1 650, opravila ankete v skupno več kot 30 000 podjetjih. Vključene so bile naslednje teme: organizacija dela, prakse na področju človeških virov, udeležba zaposlenih in socialni dialog ter vprašanje, kako te prakse podpirajo „pametno rast“.

  Available formats

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar