Tretja evropska raziskava podjetij: prve ugotovitve

V tretji evropski raziskavi podjetij so predstavljene prakse v podjetjih, ki imajo najmanj deset zaposlenih, iz EU-28 ter Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Islandije, Črne gore in Turčije. Družba Gallup Europe je na podlagi ciljne velikosti vzorca na državo, ki se je gibala od 300 do 1 650, opravila ankete v skupno več kot 30 000 podjetjih. Vključene so bile naslednje teme: organizacija dela, prakse na področju človeških virov, udeležba zaposlenih in socialni dialog ter vprašanje, kako te prakse podpirajo „pametno rast“.Naloži PDF: SL (pdf 1427.18 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar