Prve ugotovitve: Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah

PDF version Printer-friendly version

Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah daje različno sliko o Evropi na področju dela, primerljivo po času ter po državah, poklicih, spolu in starostnih skupinah. Ugotovitve poudarjajo zapleteno stvarnost, s katero se srečujejo evropski oblikovalci politike v prizadevanju za vzpostavitev pravične in konkurenčne Evrope. Opozarjajo na vrsto in obseg ukrepov, ki bi jih lahko pripravili politični akterji za reševanje sedanjih izzivov.

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely