Prve ugotovitve: Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah

Résumé
Objavljeno
23 November 2015
pdf
Formats and languages
  • Prenesi
Avtor(-ji): 
Eurofound

Povzetek

Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah daje različno sliko o Evropi na področju dela, primerljivo po času ter po državah, poklicih, spolu in starostnih skupinah. Ugotovitve poudarjajo zapleteno stvarnost, s katero se srečujejo evropski oblikovalci politike v prizadevanju za vzpostavitev praRead more

Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah daje različno sliko o Evropi na področju dela, primerljivo po času ter po državah, poklicih, spolu in starostnih skupinah. Ugotovitve poudarjajo zapleteno stvarnost, s katero se srečujejo evropski oblikovalci politike v prizadevanju za vzpostavitev pravične in konkurenčne Evrope. Opozarjajo na vrsto in obseg ukrepov, ki bi jih lahko pripravili politični akterji za reševanje sedanjih izzivov.

 

Read less

Formats and languages

  • Prenesi
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar