OD KRIZE DO OKREVANJA: Bolje utemeljene politike za konkurenčno in pravično Evropo

Medtem ko se Eurofound pripravlja na začetek izvajanja novega štiriletnega delovnega programa, se Evropa sooča z nekaterimi svojimi največjimi izzivi do zdaj. Možnosti za gospodarski in družbeni razvoj v Evropi in drugih delih sveta so vse bolj nejasne. Prednostne naloge delovnega programa, ki je bil sestavljen ob upoštevanju navedenih družbenih in gospodarskih razmer ter predvsem ključnih zahtev v zvezi z njimi, jasno izražajo izziv takojšnjega soočanja s krizo in srednjeročno ambicijo doseči napredek pri ustvarjanju konkurenčne in pravične Evrope, vse to pa seveda s splošnim ciljem zagotoviti vrnitev Evrope na zastavljeno pot. Ta program, ki temelji na 30 letih raziskav in pridobivanja strokovnega znanja, uporabnega za evropske nosilce odločanja – institucije EU, nacionalne vlade in socialne partnerje – zagotavlja strateški okvir za delo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer v obdobju 2013–2016.Naloži PDF: SL (pdf 700.95 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar