Evropska raziskava podjetij 2019

Evropa potrebuje za trajnostno, vključujočo in pametno rast konkurenčna podjetja, ki delavcem ponujajo dostojno delo. Uspešnost podjetij je pogojena z motiviranimi delavci, ki so ustrezno usposobljeni za opravljanje svojih delovnih nalog ter so pripravljeni svoja znanja in spretnosti čim bolj izkoristiti. Za trajnostno, produktivno in izpolnjujočo poklicno pot delavci potrebujejo spodbujajoče delovno okolje, v katerem bodo njihovi dosežki deležni priznavanja in ki bo spodbujalo njihov razvoj.

O raziskavi

Eurofound in Cedefop sta združila moči pri pripravi četrte evropske raziskave podjetij (ECS) za leto 2019. V okviru evropske raziskave podjetij za leto 2019 bodo zbrani podatki v približno 20 000 podjetjih o njihovih delovnih praksah v zvezi z organizacijo dela, upravljanjem človeških virov, uporabo znanj in spretnosti, strategijami razvoja znanj in spretnosti, digitalizacijo, neposrednim vključevanjem delavcev in socialnim dialogom. Na podlagi tega bodo izluščene tiste delovne prakse, ki prinašajo koristi delavcem in tudi delodajalcem, tj. razmere, ki spodbujajo in motivirajo delavce, da čimbolj izkoristijo svoja znanja in spretnosti ter jih izmenjujejo s sodelavci in vodstvom podjetja in ki delavcem omogočajo, da prepoznajo priložnosti za osebni razvoj in izboljšave delovnih procesov kot celote, kar bo doprineslo k večji uspešnosti podjetja.

Evropska raziskava podjetij za leto 2019 je prva obsežna, nadnacionalna raziskava, pri kateri se je uporabil pristop spodbujanja anketirancev, da odgovorijo na spletni vprašalnik (push-to-web). Terensko delo bo opravilo podjetje Ipsos. Podjetja iz vseh držav članic EU bodo najprej prejela telefonski klic z namenom ugotoviti, kateri predstavnik vodstva in, če je le mogoče, tudi predstavnik delavcev, bo odgovarjal na anketna vprašanja. Anketiranci bodo nato pozvani, naj izpolnijo anketni vprašalnik na spletu. S tovrstnim pristopom bodo imeli anketiranci manjše breme, kar naj bi po pričakovanjih zagotovilo kakovostnejše odgovore. Dejstvo, da bo anketiranje v celoti potekalo na spletu, bo prispevalo k temu, da bo evropska raziskava podjetij resnično kos izzivom prihodnosti.

Ugotovitve

Pregledno poročilo o evropski raziskavi podjetij za leto 2019 bo objavljeno jeseni 2020. V njem bodo povzeti vzorci delovnih praks, njihove povezave s strategijami vodenja podjetij ter rezultati za podjetja in delavce.

Dodatne informacije

Za več informacij o evropski raziskavi podjetij se obrnite na Gijsa van Houtena.

Glej tudi: Cedefop | Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar