Evropska raziskava o delovnih razmerah 2020

Kakšno je vaše delovno življenje in kako bi ga primerjali z drugimi Evropejci?

Eurofound je agencija EU, ki raziskuje, kako ljudje v Evropi živijo in delajo ter kakšne so spremembe skozi čas. Agencija vsakih pet let izvede raziskavo, ki prikaže delovne razmere ljudi in kakovost njihove zaposlitve. Vsaka raziskava poda najnovejši posnetek  delovnih rzmer in prikaže, v kolikšnem obsegu in na kakšen način so se razmere spremenile.

Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS) zagotavlja dragocene informacije, ki so oblikovalcem politik v pomoč pri sprejemanju odločitev o načinih dela na ravni delovnega mesta, države in Evrope – odločitve, ki pri delu lahko koristijo vam in drugim. Raziskava zbira informacije o vaših delovnih razmerah, med drugim o delovnem času, izpostavljenosti tveganjem, organizaciji dela, ravnovesju med delom in zasebnim življenjem, možnostih usposabljanja, nagrajevanju in splošnem zadovoljstvu pri delu.

Evropska raziskava o delovnih razmerah se izvaja v vseh državah Evropske unije kot tudi v sedmih državah kandidatkah ter na Norveškem in v Švici. V vsaki državi bo anketiranih med 1000 in 3300 zaposlenih, skupno torej več kot 45.000 oseb. Anketiranje bo potekalo osebno, na domu. Izredno pomembno je, da v raziskavi sodeluje čim več ljudi, saj bodo s tem njeni rezultati zanesljivi. Kontaktirane osebe so izbrane naključno.

Rezultati evropske raziskave o delovnih razmerah se bodo uporabili za:

  • spremljanje napredka in izzivov na področju kakovosti delovnih mest; 
  • analizo uspešnosti politike zaposlovanja z vidika kakovosti delovnih mest;
  • prepoznavanje ogroženih skupin, perečih vprašanj ter tudi napredka;
  • prispevanje k novim politikam za zaposlene.

Prvi rezultati raziskave bodo objavljeni v letu 2021. Vsi zbrani podatki bodo anonimizirani, tako da iz rezultatov ne bo mogoče identificirati nobenega posameznika. To je v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo Evropske unije. Obvestilo o zasebnosti si lahko preberete na spletni strani www.ipsos.uk/EWCS7

Za več informacij se obrnite na Sophio MacGoris, asistentko raziskav, na: smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar