Evropska raziskava o delovnih razmerah 2020

Terensko delo evropske raziskave o delovnih razmerah ustavljeno zaradi pandemije covida-19

Eurofound je 3. februarja 2020 začel terensko delo v okviru svoje najnovejše evropske raziskave o delovnih razmerah. Vendar je bila agencija zaradi izbruha pandemije covida-19 že po sedmih tednih prisiljena prekiniti začetno terensko delo, ki je potekalo v obliki osebnih razgovorov. Eurofound bo naknadno dal na razpolago določeno spremno dokumentacijo, kot so metodološka poročila in anketni vprašalnik.

Od marca do julija 2021 bo izvajal naslednji sklop terenskega dela v okviru te raziskave, in sicer prvič v obliki računalniško podprtega telefonskega anketiranja (CATI).

Za dodatne informacije o evropski raziskavi o delovnih razmerah se obrnite na Sophio MacGoris (tel.: +353 1 204 3100, e-pošta: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar