Evropska telefonska raziskava o delovnih razmerah 2021

Leta 2021 je Eurofound opravil nov krog terenskega dela za Evropsko raziskavo o delovnih razmerah (EWCS). Z anketiranci je prvič stopil v stik prek računalniško podprtega telefonskega razgovora (CATI).

O raziskavi

Raziskava je bila razširjena na več kot 70 000 delavcev v 36 evropskih državah. Zajela je države članice EU ter Združeno kraljestvo, Norveško, Švico, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo. Sprememba načina anketiranja z uvedbo CATI je v skladu z drugimi podobnimi raziskavami v času pandemije covida-19.

Evropska telefonska raziskava o delovnih razmerah za leto 2021 (EWCTS) je izredni krog raziskav, ki Eurofoundu zagotavlja primerljive in reprezentativne podatke o kakovosti delovnih mest v času, ko svet dela doživlja velike spremembe in je za okrevanje ključnega pomena prav delovna sposobnost ljudi. Vendar zaradi spremembe načina anketiranja primerjava s prejšnjimi raziskavami ne bo možna, možnosti za analizo trendov skozi čas pa bodo omejene.

Metodologija

Partnerji agencije Eurofound v tej raziskavi, tj. podjetje Ipsos in njegovi nacionalni partnerji , so opravili telefonske razgovore v nacionalnih jezikih držav: raziskava je bila izvedena v 54 jezikovnih različicah, vključno s prilagoditvami za različice nacionalnega jezika. Izvedena je bila v skladu s skupnimi etičnimi standardi in splošno uredbo o varstvu podatkov Evropske unije. Anketiranci so bili izbrani na podlagi neposrednega klicanja naključno izbranih mobilnih telefonskih številk. Velikost vzorca za posamezno državo je od 1 000 do 4 200 razgovorov, kar omogoča visokokakovostne ocene na evropski ravni, ki so uporabne za analizo tematskih modulov in pripravo poglobljenih sekundarnih analiz, hkrati pa omogočajo poročanje o kakovosti delovnih mest na nacionalni ravni in njihovo analizo.

Za ogled so na voljo vprašalnik (v vseh jezikih) in mikropodatki ter številne publikacije , vključno s preglednim poročilom.

Ozadje

Zaradi pandemije covida-19 je moral Eurofound po komaj sedmih tednih dela prekiniti osebno anketiranje v okviru Evropske raziskave o delovnih razmerah za leto 2020. V zvezi s to raziskavo je na voljo za ogled le vprašalnik , medtem ko ostala dokumentacija ne bo objavljena.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o evropski telefonski raziskavi o delovnih razmerah se obrnite na Sophio MacGoris (tel.: +353 1 204 3100, e-pošta: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar