Evropska raziskava o delovnih razmerah 2021

Leta 2021 je Eurofound opravil nov krog terenskega dela za Evropsko raziskavo o delovnih razmerah (EWCS). Z anketiranci je prvič stopil v stik prek računalniško podprtega telefonskega razgovora (CATI).

O raziskavi

Raziskava je bila razširjena na več kot 70 000 delavcev v 36 evropskih državah. Zajela je države članice EU ter Združeno kraljestvo, Norveško, Švico, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo. Sprememba načina anketiranja z uvedbo CATI je v skladu z drugimi podobnimi raziskavami v času pandemije covida-19.

Izredna raziskava EWCS 2021 omogoča agenciji Eurofound zagotovitev primerljivih in reprezentativnih informacij o kakovosti delovnih mest v času, ko se delovno življenje srečuje z velikimi spremembami in je za okrevanje ključnega pomena prav sposobnost ljudi na delovnem mestu. Vendar zaradi spremembe načina anketiranja primerjava s prejšnjimi raziskavami ne bo možna, možnosti za analizo trendov skozi čas pa bodo omejene.

Metodologija

Partnerji agencije Eurofound v raziskavi, Ipsos in nacionalni partnerji , so opravili telefonske razgovore v nacionalnih jezikih držav: raziskava je zajela 54 jezikovnih različic, vključno s prilagoditvami za različice nacionalnega jezika. Raziskava je v skladu s skupnimi etičnimi standardi in Splošno uredbo o varstvu podatkov . Anketiranci so bili izbrani na podlagi neposrednega klicanja naključno izbranih mobilnih telefonskih številk. Velikost vzorca za posamezno državo je od 1 000 do 4 200 razgovorov, kar omogoča visokokakovostne ocene na evropski ravni, ki so uporabne za analizo tematskih modulov in pripravo poglobljenih sekundarnih analiz, hkrati pa omogočajo poročanje o kakovosti delovnih mest na nacionalni ravni in njihovo analizo.

Vprašalnik (v vseh jezikih) je na voljo, prvi rezultati (v angleščini) in mikropodatki pa bodo objavljeni decembra 2022. Informacije o razpoložljivosti podatkov in načinu dostopa do njih bodo na voljo pred datumom objave.

Ozadje

Zaradi pandemije covida-19 je moral Eurofound po komaj sedmih tednih dela prekiniti osebno anketiranje za raziskavo EWCS 2020. Nekaj spremne dokumentacije, kot so metodološka poročila in anketni vprašalnik, bo na voljo naknadno.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o raziskavi EWCS se obrnite na Sophio MacGoris (tel.: +353 1 204 3100, e-pošta: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar