Evropska raziskava podjetij – ponazoritev podatkov

Evropska raziskava podjetij (ECS) 2019, ki sta jo skupaj izvedla Eurofound in Cedefop, ponuja vpogled v različne prakse na delovnem mestu v smislu organizacije dela, upravljanja človeških virov, uporabe znanj in spretnosti ter strategij za pridobivanje znanja in spretnosti ter posrednega in neposrednega soodločanja zaposlenih v evropskih podjetjih.

Glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. januarja 2020 je treba opozoriti, da se lahko podatki, objavljeni na Eurofoundovem spletišču, nanašajo na 28 držav članic EU, saj je bilo Združeno kraljestvo zajeto v prejšnjih raziskavah. To bo postopoma spremenjeno, da bo odražalo sedanjo sestavo 27 držav članic EU. 

[Technical issues with this application? Let us know.]

Select a question

 

 

Description

The European map visualisation illustrates in a map the values of the answers per Country.